Equity

Finanssitaito Rahoituksenhakupalvelu Equity 39.K.1                                                               

Palvelu soveltuu tilanteisiin, joissa yritykseen haetaan oman pääoman ehtoista rahoitusta. Tyypillisesti kohteena oleva yritys kasvattaa omaa pääomaa tarjoamalla yhdelle tai useammalle pääomasijoittajalle osakkuutta yhtiössä, mutta muutkin toteutustavat voivat tulla kyseeseen. Oleellisia kriteerejä onnistumiselle ovat:
• näytöt kannattavasta toiminnasta, kasvupotentiaalista sekä riskien hallitsemisesta;
• kohtuullinen osakehinnoittelu, jossa tarjottavan osakkuuden hinta on järkevässä suhteessa yhtiön substanssiarvoon ja realistisiin kasvu- ja tulosnäkymiin, mikä mahdollistaa sijoittajalle korkean tuoton;
• selkeät ja korkealaatuiset esitykset sekä aineistot (ks. alempana).

Finanssitaito kokoaa rahoitettavan kohteen tiedot ja esittää kohteen soveltuville rahoituskanaville ja/tai rahoittajille alustavaa rahoituspäätöstä varten, huomioiden asiakasyrityksen tilanteen ja tavoitteet. Finanssitaito myös avustaa soveltuvin osin rahoitusneuvotteluissa.

Oman pääoman ehtoisen rahoituksen järjestäminen kestää tyypillisesti pitempään kuin esimerkiksi lainarahoituksen järjestäminen, ja prosessi vaatii yritysjohdolta merkittävästi enemmän osallistumista, joten palvelun toteutusvaiheeseen on syytä varata runsaasti aikaa. Jos asiakkaalla on valmiina selkeästi määritelty rahoitustarve ja hinnoittelutavoite sekä tarvittavat dokumentit (ks. alla), ja mahdollisesti myös joitakin rahoittajaehdokkaita, palvelun puitteissa on kuitenkin mahdollistaa edetä kohtuullisen nopeasti kohti myönteistä rahoituspäätöstä.

 

Palvelun toteutusta varten tarvittavat aineisto (sijoittajaesityksen sisältö)

• Yhtiön tilinpäätökset 2-3 vuodelta
• Yhtiön liiketoimintasuunnitelma, sisältäen:
o tulos- tase- ja kassavirtaennusteet 2-5 tulevalta vuodelta
o Kuvaus yhtiön tuotteesta tai palvelusta sekä ansaintalogiikasta/business mallista
o Laskelma/arvio kyseisen tuotteen tai palvelun markkinakoosta ja oman yhtiön osuus siitä
o Yrityksen kansainvälisyysaste ja kuvaus yrityksen kansainvälistymissuunnitelmista tai -mahdollisuuksista
o Kuvaus toiminnan skaalautuvuudesta eli monistettavuudesta/kasvattamisesta
o Kuvaus yrityksen omistajista ja johtotiimistä - osaamisalueet, vahvuudet, yhteistyön historia
o Kuvaus yhtiön myyntitoiminnasta ja kilpailutilanteesta
o Kuvaus haettavan rahoituksen käytön kohteista - Mihin raha on suunniteltu käytettävän?
• Ehdotus osakkuuden hinnoittelulle sekä tuottolaskelma josta ilmenee sijoittajan realistinen tuotto sijoitetulle pääomalleen.
• 1-2 sivun kirjallinen kiinnostusta herättävä tiivistelmä yrityksestä sijoituskohteena (ns. teaser)
• Tiedot yrityksen mahdollisista aiemmista sijoittajayhteyksistä ja mahdollisesti suunnitellusta sijoittajakommunikoinnista

Pääsääntöisesti riittää, että aineistosta löytyy suomenkieliset versiot. Rahoituskanavista ja tavoitteista riippuen tarvitaan lisäksi englanninkielinen versio ns. teaseristä ja mahdollisesti muustakin aineistosta, mikäli rahoitusta halutaan hakea rahoituskanavalta joka edellyttää englanninkielistä aineistoa. Finanssitaito voi tarpeen mukaan avustaa käännöstoimistojen, graafikoiden ym. palveluntuottajien valinnassa, mikäli asiakasyrityksen organisaatiolla ei ole itsellään kaikkea tarvittavaa osaamista tai kapasiteettia .

 

Palveluprosessin sisältö

• Finanssitaito tarkastaa asiakkaan toimittaman aineiston (ks. yllä) ja konsultoi soveltuvin osin aineiston viimeistelyyn liittyen
• Finanssitaito selvittää soveltuvien rahoituskanavien/rahoittajien kiinnostusta tiivistelmää (teaseriä) hyödyntäen
• Selvityksen perusteella kiinnostuneille rahoituskanaville/rahoittajille Finanssitaito jakaa tarkemmat tiedot kohteesta (tilinpäätöstiedot, liiketoimintasuunnitelma ym.)
• Finanssitaito avustaa asiakasyritystä soveltuvin osin neuvotteluissa rahoituskanavien/rahoittajien kanssa

 

Muuta huomioitavaa

Finanssitaito esittelee kohdetta vain sijoitus- ja rahoitustoimintaa ammattimaisesti harjoittaville, toimiluvallisille tahoille. Jos asiakas haluaa lähestyä ei-ammattimaisesti toimivia sijoittajia, asiakas ei saa käyttää siinä yhteydessä Finanssitaidon avustuksella syntynyttä aineistoa, paitsi jos lähestyminen tapahtuu asianmukaisen toimiluvan (esimerkiksi sijoituspalvelutoimiluvan) omaavan tahon kautta.

 

 

Kiinnostaako Finanssitaidon Rahoituksenhakupalvelu Equity?

Täyttäkää alla oleva yhteydenottolomakkeemme niin rahoituskonsulttimme ottavat teihin yhteyttä ja voitte kysyä lisää palveluistamme. 

Tuotelomake
Mistä olet kiinnostunut?