Horizon 2020

Horizon 2020 - EU-tukirahoituksen hakeminen 32.K.4                                                               

Palvelu soveltuu tilanteisiin, joissa toiminnassa olevaan yritykseen haetaan rahoitusta innovatiivisen tuotteen tai palvelun jatkokehittämiseen (prototyyppi tai vastaava olemassa). Palvelun tarkoituksena on auttaa asiakasta saamaan myönteinen päätös Horizon 2020 -rahoituksesta. Horizon 2020 –tukirahoitusta haetaan tyypillisesti 1-2 milj euroa per hanke. Yrityksen omarahoitusosuus on 30%. Rahoitus on puhdasta tukea, joten siitä ei tarvitse maksaa korkoa eikä takaisinmaksueriä, edellyttäen että kehityshankkeen raportointi ja varojen käyttö toteutuu ehtojen mukaisesti. Jopa 40% tuesta voidaan tulouttaa ennakkoon ennen kustannusten syntymistä.

 

Horizon 2020-tukirahoituksen saamiseksi kohdeyrityksen ja kehityskohteen on täytettävä seuraavat kriteerit:
• Uusi, selkeästi ja mitattavasti parempi ratkaisu kuin olemassa olevat: Yritys kehittää uutta, ainutlaatuista tuotetta tai palvelua jolla on selkeitä, ainutlaatuisia, mitattavia etuja muihin olemassa oleviin vaihtoehtoihin verrattuna
• Selkeä liiketaloudellisesti kannattava tilaisuus. Tuotteelle tai palvelulle on vahva kysyntä ja kysynnälle on selkeät kasvunäkymät
• Toimiva prototyyppi. Yrityksellä on jo valmis toimiva prototyyppi tuotteesta ja tätä prototyyppiä on testattu todellisissa olosuhteissa (yhdessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa)
• Vahvan yrityksen perusta: Yrityksellä on jo liikevaihtoa, toimiva tiimi (tuotekehitys- ja myynti), ja asiakaskantaa. Lisäksi arviointiin vaikuttaa myönteisesti jos ulkopuolisten tahojen mahdolliset sijoitukset tai yhtiöön, jos yrityksellä on hallussaan patentteja, tai jos tunnetut asiakkaat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa kehitettävään tuotteeseen.

 

Palvelun toteutus

EU-tukirahoituksen saaminen edellyttää tuote- tai palvelukehityshanketta ja siihen liittyvää suhteellisen tarkkaa kehityshankesuunnitelmaa. Kehityshankkeen optimaalinen rajaaminen on keskeinen onnistumisen edellytys. Mikäli asiakasyrityksellä on kyky tuottaa hakemusdokumentit itse, palvelussa keskitytään asiakkaan hakemuksen kommentointiin. Mikäli Asiakasyritys tarvitsee apua hakemusaineiston kirjoittamisessa, on tärkeää valita tehtävään sopivin avustaja/konsultti jolla on riittävä ymmärrys toimialasta ja teknologiasta kyky kirjoittaa selkeästi, ja vakuuttavasti. Asiakas on joka tapauksessa itse merkittävässä roolissa tiedon antajana; asiakkaan on syytä varata omasta ajankäytöstään noin 10 työpäivää vastaavan panoksen noin 2-3 kuukauden kuluessa onnistumisen todennäköisyyden maksimoimiseksi.
Rahoitushakemukset ja raportointi toteutetaan tyypillisesti englanniksi, joten yrityksen yhteyshenkilöllä on oltava vahva englannin kielen tuntemus.

 

Finanssitaito auttaa asiakasyritystä soveltuvin osin seuraavissa asioissa:

• Asiakasyrityksen kehityshankeen alustava kartoitus ja konsultointi
• Rahoitettavan hankkeen rajaaminen ja valitseminen (mikäli asiakasyrityksellä on useita mahdollisia kehityshankkeita)
• Hakemusdokumenttien (yrityskuvaus, liiketoimintasuunnitelma, projektisuunnitelma ym) kommentointi ja konsultointi
• Avustaminen hakemusdokumentin kirjoittamiseen erikoistuneen ulkopuolisen konsultin/avustajan valinnassa
• Avustaminen tarvittaessa kehityshankkeen koordinointi- ja raportointipalveluja tuottavan ulkopuolisen avustajan/konsultin valinnassa
• Asiakasyrityksen tukeminen ja neuvominen soveltuvin osin koko hakuprosessin ajan mahdollisten uusintayritysten yhteydessä

 

 

Kiinnostaako Horizon 2020 -EU tukirahoituksen hakeminen?

Täyttäkää alla oleva yhteydenottolomakkeemme niin rahoituskonsulttimme ottavat teihin yhteyttä ja voitte kysyä lisää palveluistamme. 

Tuotelomake
Mistä olet kiinnostunut?