Finanssitaito Oy

Finanssitaito on vuonna 2010 perustettu suomalainen yhtiö, joka tarjoaa osaamistaan yritysten talouden suunnitteluun, hallintaan, vakauttamiseen ja kasvattamiseen.

Asiakkaan tarve voi liittyä esimerkiksi investointien tai projektisuunnitelmien kannattavuuden arviointiin, rahoituksen suunnitteluun, tai rahoituksen järjestämiseen.

Avustamme asiakkaitamme vuosittain kymmenien miljoonien eurojen arvoisten hankkeiden suunnittelussa ja läpiviemisessä.

Palvelumme on tarvelähtöistä, ratkaisuhakuista konsultointia, jossa asiakkaan onnistuminen ja menestyminen on aina meidänkin ykköstavoitteemme.

Rakennusalan erityisosaamista

Toimintamme alusta alkaen rakennusalan yhtiöt ovat edustaneet merkittävää osaa asiakaskunnastamme.

Asiantuntijoillamme on runsaasti rakennusalan tuntemusta ja laajat verkostot niin alan toimijoiden kuin rakennusalaan erikoistuneiden rahoittajienkin suuntaan.

Tältä pohjalta pystymme tarjoamaan monipuolisesti rakentajille ja rakennuttajille räätälöityjä palveluita. Erikoisosaamisestamme hyötyvät myös rakennusalaa palvelevat tahot kuten rahoittajat.

RS-hankkeiden rahoitus ja RS-palvelut ovat hyviä esimerkkejä rakennussektorille suunnatuista palveluistamme josta hyötyvät sekä rakentajat että rahoittajat.

Miljoonaluokan yritysrahoitusta

Yritysrahoituksen järjestäminen on perinteisesti merkittävä osa palveluidemme sisällöstä. Toimeksiantojemme puitteissa olemme järjestäneet suomalaisille yrityksille rahoitusta yhteensä yli 230 milj. euron arvosta.

Rahoitusta tarvitseville yrityksille olemme kumppani, joka tekee rahoituksen suunnittelusta ja järjestämisestä helpompaa ja ennakoitavampaa. Rahoittajille olemme kumppani, jonka kautta löytyy tavoiteprofiilin mukaisia rahoitus- ja sijoituskohteita nopeasti, varmasti ja kustannustehokkaasti. 

Rahoittajille kauttamme tarjoutuva kohdevirta ja rahoittajakontaktiemme yhteenlaskettu rahoituskapasiteetti on jatkuvasti kymmenien miljoonien eurojen kokoluokassa.

VAHVUUKSIAMME

Yrittäjävetoisuus

Kokemus, asiantuntemus

Kontaktit, verkostot, neuvottelutaidot

Tarvelähtöisyys, ratkaisukeskeisyys, luovuus

Tuotteistetut palvelut, ennakoitavuus

Henkilökohtainen palvelu

Puolueettomuus

Räätälöidyt ja tuotteistetut palvelut

Palvelumme on tarvelähtöistä, ratkaisuhakuista konsultointia. Asiakkaitamme ovat monipuolisesti eri toimialojen yritykset. Keskitymme pääasiassa keskisuuriin yrityksiin tai kokoluokaltaan suurempiin projekteihin.

Voimme tarjota palvelujamme perinteisesti päivä- tai tuntitaksaan perustuen tai kiinteää hankekohtaista palkkiota vastaan, taikka tulokseen sidotun onnistumispalkkioon perustuen.

Palveluidemme ostamisen helpottamiseksi olemme tuotteistaneet useita palveluita, jotka vastaavat yleisiin tarpeisiin ja ovat tehokkaita ja ennakoitavia sekä kustannusten että tulosten osalta.

Ratkaisukeskeisyys ja verkottuminen

Ratkaisukeskeisyys on pysyvä osa yrityksemme DNA:ta. Tärkein tavoitteemme on aina asiakkaan intressien edistäminen ja ongelmien ratkaiseminen.

Lähestymme jokaista asiakasta ja tilannetta avoimin mielin ja tarkastelemme kokonaisuuksia.Huomioimme talousnäkökulmien ohella asiakkaidemme muutkin tarpeet.

Keskitymme omassa tekemisessämme omiin vahvuusalueisiimme, mutta teemme jatkuvasti parhaamme yhdistääksemme asiakastarpeet parhaisiin osaajiin, nojaten verkostomaiseen toimintamalliimme. Tätä kautta pystymme keskittymään asiakkaiden tarpeisiin ja niiden ratkaisemiseen myös oman osaamisalueemme ulkopuolella.