Yli 125 milj. € suomalaisille yrityksille

Finanssitaito tarjoaa rahoitusosaamistaan yritysten kasvattamiseen ja kehittämiseen. Vuodesta 2013 olemme järjestäneet suomalaisille yrityksille rahoitusta yhteensä yli 125 milj. euron arvosta (tilanne vuoden alussa 2021).

Rahoittajakontakteillamme on tarjolla yhteenlaskettuna jatkuvasti kymmenien miljoonien rahoituskapasiteetti. Olemme heille kumppani, jonka kanssa löytyy tavoiteprofiilin mukaisia rahoitus- ja sijoituskohteita nopeasti, varmasti ja kustannustehokkaasti.

Rahoittajille tarjoutuu kauttamme mittava määrä rahoituskohteita. Vuoden 2021 alussa tarjolla oli kohteita yli 50 milj. euron edestä. 

AJANKOHTAISTA

Helmi-maaliskuu 2022

 • Pohjois-Suomen rakennushanke jatkuu 600 000 euron lisäpanoksella.
 • Itä- Suomessa sijaitseva n 10 milj euron RS-rakennushanke käynnistettiin Finanssitaidon uuden RS-palvelun puitteissa.
 • Rivitalo-hanke käynnistettiin RS-hankkeena Tampereella Finanssitaidon uuden RS-palvelun puitteissa.
 • PK-seudulla sijaitseva kerrostalohanke etenee suunnitelman mukaan – vuorossa on nyt seitsemäs osanosto, nyt n. 0,6 milj. eur.
 • Espoolainen RS-rakennushanke etenee 1,4 milj euron nostoon.
 • Finanssitaidon aiemmin rahoittaman yrityskaupan kohteelle käynnistettiin 1 milj euron käyttöpääomarahoituksen haku.
 • Tilitoimistoalan yritykselle käynnistettiin 300 000 euron rahoituksen haku yritysjärjestelyihin.

Tammikuu 2022

 • Majoitusalan toimijalle järjestyi 0,5 milj. euron rahoitus yrityskaupan toteuttamiseen.
 • Teollisuusyritys sai n. 5 milj euron käyttöpääomatarpeelleen myönteisen luottopäätöksen.
 • Teollinen yritys investoi uusiin laitteisiin n. 200 000 euroa. Rahoitus järjestyi ELY-keskuksen ja joukkorahoittajan yhdistelmällä.
 • Pohjois-Suomessa rakennushankkeen tonttiostoille järjestyi 1,3 mEUR rahoitus muutaman sijoittajan ja joukkorahoittajan yhdistelmällä
 • Rakennuskonsernin n. 8 milj euron rahoituskokonaisuus siirtyi hakemus vaiheeseen.
 • PK-seudulla sijaitseva kerrostalohanke etenee suunnitelman mukaan ja teki jo kuudennen osanoston, nyt n. 0,5 milj. euron arvoisesti.
 • Toivotamme Vili Lehtimäen tervetulleeksi organisaatioomme. Vilin tehtäväkenttään kuuluvat yritysanalyysi ja laskenta sekä digityökalujen kehittäminen.

Joulukuu 2021

Finanssitaidon tiimi toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2022! Tämän vuoden Joululahjavarat lahoitamme Pelastakaa Lapset ry:lle.

 • Rakennusalan toimija sai 200 000 € rakennushankkeen toteutukseen.
 • Kerrostalon rakennushankkeelle toteutui 640 000 € rahoitus.
 • Pientalohankkeelle järjestettiin vieraan pääoman uudelleen rahoitus 160 000 €.
 • Teknologiayhtiölle haetaan 5 M€ rahoitusta käyttöpääomaksi ja kansainväliseen markkinointiin.

Marraskuu 2021

 • Finanssitaito lanseerasi uuden palvelun rakennuttajille: Finanssitaito Rakennushankkeen rahoitus ja RS lupa. Lue lisää! 
 • Teknologia yhtiö sai 1,3 Me rahoituksen uuden hankkeen käynnistämiseen. 
 • Rakennusalan yhtiö sai 300 000 euroa lainaa käyttöpääoman vahvistamiseksi. 
 • Aurinkoenergia-alalla toimiva yhtiö sai 130 000 euroa käyttöpääomaa vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. 
 • Yrityskaupan toteutukseen järjestyi 500 000 euron rahoitus. 

Syyskuu 2021

 • Yrityskaupan toteutukseen järjestyi 2,3 miljoonan euron rahoitus. 
 • Metallialan yritys sai myönteisen päätöksen 100 000 euron luotolle liiketoiminnan kehittämiseen. 
 • Sisustus-suunnittelua tarjoava yhtiö sai myönteisen päätöksen 200 000 euron rahoitukselle, joka käytetään yhtiön kansainvälistymiseen. 
 • Rakennusalan yhtiö sai käyttöpääoman vahvistamiseksi tarkoitetulle 300 000 euron rahoitukselle myönteisen päätöksen. 

Elokuu 2021

 • Rakennuttajille on tarjolla rakennushankkeita asiakasyritysten kautta eri puolella Suomea. Hankkeille on rahoitusratkaisuja valmiina tarjolla Finanssitaidon kautta. Kysy lisää! 
 • Rakennusalan yhtiö sai 490 000 € rahoituksen rakennushankkeen ostoon. 
 • Majoitusalan yhtiö sai 630 000 € hotellitoiminnan kehittämiseen. 
 • Elintarvikeyhtiö sai 300 000 € käyttöpääomaksi.  
 • Henkilökuljetusalan yritys sai rahoituksen 110 000 euron lainalle käyttöpääomien vahvistamiseksi. 

Kesäkuu 2021

 • Maanrakennusalan yritys sai myönteisen päätöksen 90 000 euron lainalle 
 • Rakennusalan yritykselle tehtiin 3 000 000 euron lainajärjestely 
 • Rakennusalan yritys sai myönteisen päätöksen yhteensä 400 000 euron lainoille. 
 • Metallialan yritys sai 200 000 euron lainalle myönteisen päätöksen käyttöpääomien vahvistamiseksi 

Saavutuksia ja uutisia huhti-toukokuulta

 • Finanssitaito auttoi useita alkuvaiheen yrityksiä saamaan luottopäätöksen julkisen tukirahoituksen avulla. 
 • Finanssitaito avasi pörssiyhtiölle usean miljoonan euron EU-tukirahoitushankkeen
 • Finanssitaidon organisaatio vahvistui rakennusalan osaajalla joka auttaa lanseeraamaan uudenlaista rahoituskonseptia rakennusalan kiristyviin rahoitusvaatimuksiin.
 • Rakennuttajayhtiö nosti ensimmäisen puolikkaan Finanssitaidon järjestämästä n 6 milj euron lainarahoituksesta.
 • Finanssitaito avasi yhteistyön Latvialaisen rahoitusyhtiön kanssa
 • Finanssitaito perusti nuorisoyrittäjyyttä tukevan kesätyöhankkeen

Maaliskuu 2021

 • Rakennusliike hakee hankkeen loppuunsaattamiseen n. 800 000 euroa
 • Panimoyhtiö hakee n. 1,5 milj. rahoitusta ulkomaisen panimon ostoon
 • Rakennusliike hakee tonttirahoituksen uudelleen järjestämiseksi n. 1 milj, euroa
 • Yrityskaupan rahoitusjärjestely (n. 7milj.) etenee lupaavasti: kaupan rahoitus on valmiina, pankkikumppanin valinta jäljellä.
 • Eurooppalainen joukkorahoitusyhtiö keräsi rakentamisen hankeyhtiölle n. 2 milj. euroa

Onnistumisprosentti 93%

Korkea onnistumisprosenttimme kertoo, että asiakkaillemme tarjotaan erittäin suurella todennäköisyydellä rahoitusta. Lainanhakupalveluidemme kohdalla onnistumisprosentti on pysynyt vuodesta toiseen yli 90% tasolla. Vuoden 2020 onnistumisprosentti oli peräti 93%.

Pyrkimys korkeaan osumatarkkuuteen palvelee paitsi rahoitusta hakevia yrityksiä myös rahoittajia: Mitä korkeampi onnistumisprosentti, sitä vähemmän on käytetty kaikkien osapuolten aikaa ja resursseja hankkeisiin, joille ei löydy rahoitusratkaisua.

Luotettava kumppani rahoitusalan toimijoille

Vaikka Finanssitaidon asiakkaat ovat rahoitusta hakevat yritykset, toiminnastamme hyötyvät merkittävästi myös rahoituspalveluita tarjoavat yritykset. Rahoittajien ja sijoittajien näkökulmasta katsottuna Finanssitaito on ensisijaisesti kanava, jonka kautta rahoitusyhtiöt löytävät tavoiteprofiilinsa mukaisia rahoitus- ja sijoituskohteita helpommin, varmemmin ja kustannustehokkaammin kuin aiemmin. Finanssitaito voi lisäksi avustaa tarvelähtöisesti esimerkiksi haasteellisten rahoitusongelmien ratkaisemisessa tai syndikaattimahdollisuuksien avaamisessa.

ASIAKASEDUT

 • Yrittäjätausta ja liiketoiminnan ymmärrys
 • Laaja rahoitusalan osaaminen ja kokemus
 • Markkinoiden laajin rahoittajaverkosto
 • Korkea onnistumisprosentti
 • Selkeä hinnoittelu ja tyytyväisyystakuu
 • Henkilökohtainen palvelu
 • Puolueettomuus

Tuotteistetut palvelut laadun ja hinnan takeena

Finanssitaidon palveluiden ostamisen helpottamiseksi Finanssitaito on tuotteistanut useita palveluita, jotka vastaavat yleisiin tarpeisiin ja ovat valmiiksi hinnoiteltuja ja suunniteltuja. Suosituimpien lainanhakupalveluidemme hinta muodostuu 1970 euron suuruisesta peruspalkkiosta ja neljän prosentin (4%), tyypillisesti kuitenkin vähintään 4000 euron onnistumispalkkiosta.

Tuotteistettujen palveluiden lisäksi Finanssitaidon asiantuntijat voivat myös tarjota räätälöidysti palveluitaan tunti- tai päiväkorvaukseen perustuen.

Rahoittajille suunnatut kohdevirtapalvelut ovat tätä nykyä rahoittajille ilmaisia.

Innovatiivinen ja tarvelähtöinen yrityskulttuuri

Finanssitaidon konsulttien  tärkein tavoite on auttaa yritysten rahoitustarpeisiin liittyvien haasteiden ratkomisessa sekä auttaa kaikkia osapuolia välttämään karikoita. Palvelumme ei rajoitu pelkästään uuden rahoituksen järjestämiseen tai olemassa olevan uudelleen järjestämiseen. Lähestymme jokaista asiakasta ja tilannetta avoimin mielin ja tarkastelemme kokonaisuuksia. Huomioimme rahoituksen ohella myös asiakkaiden muut tarpeet. Keskitymme omassa tekemisessämme omiin vahvuusalueisiimme, mutta teemme jatkuvasti parhaamme yhdistääksemme asiakastarpeet parhaisiin osaajiin, nojaten verkostomaiseen toimintamalliimme. Tätä kautta osallistumme palveluiden kehittämiseen myös rahoituskentän ulkopuolella. 

Yritysrahoituksen alueella olemme myös edelläkävijöiden joukossa toimintamallien kehittämisessä. Tavoitteenamme on mm. digitalisoinnin ja tekoälyn avulla auttaa kaikkien osapuolten tehokkuuden, turvallisuuden ja palvelun laadun kehittämistä.

Successful businesswoman