Finanssitaito Oy

Finanssitaito Oy on vuonna 2010 perustettu suomalainen konsulttiyhtiö, jonka organisaatio ja asiantuntijaverkosto koostuvat yritystalouden ja rahoituksen osaajista, kokeneista yrittäjistä sekä yrittäjäkokemuksen omaavista liiketoimintaosaajista.

Organisaatiomme muodostuu pienen palkkaorganisaation ohella tarkoin valikoituneesta asiantuntija-kumppaniverkostosta. Verkostomaisen toimintamallin suurimpia etuja on, että jokaiselle asiakkaalle ja jokaiseen hankkeeseen saadaan korkean tason osaamista ilman kiinteiden kulujen kasvattamista. Asiakkaan näkökulmasta tärkein lisäarvo on, että yrityksen tarpeeseen ja tilanteeseen löytyy paras mahdollinen osaaja silloin kun apua tarvitaan.

Tarinamme

Perustaessaan Finanssitaito Oy:n, Björn Masalin oli toiminut sijoitusalalla noin 15 vuotta auttaen yrityksiä ja yksityishenkilöitä sijoituskohteiden ja sijoituspalveluiden valinnassa ja hankinnassa. Hän oli menestyksellä yhdistänyt satoja sijoittajia ja rahoittajia laajasti erityyppisiin kohteisiin ja osallistunut aktiivisesti myös uusien kohteiden kehittämiseen. Suuri osa Masalinin asiakkaista olivat menestyneitä yrittäjiä, jotka etsivät turvallisia tuottavia kohteita rahoilleen.

Eri yhteyksissä Masalin oli havainnut markkinoilla olevan tarvetta rahoituskonsultoinnille: Rahoitusta kaipaavien yritysten näkökulmasta sopivien rahoittajien löytäminen ja rahoituksen hakeminen oli suuri haaste johon yrityksissä kaivattiin apua. Masalin oli myös monesti huomannut, että yritystoiminnan kautta menestyneet yrittäjät olisivat halunneet sijoittaa kertynyttä varallisuuttaan kotimaisiin yrityksiin tai projekteihin, eikä pelkästään suuriin kansainvälisiin pörssiosakerahastoihin tai vaikeasti ymmärrettäviin struktuureihin joita alan toimijat tyypillisimmin tarjosivat.

Pankkilainoituksen kiristymisen seurauksena syntynyt ’joukkorahoitusbuumi’ tarjosi tähän mitä sopivinta ratkaisua: Joukkorahoituksen välittäjät alkoivat tarjota valmiita alustoja ja palveluita sijoitusvarojen keräämiseksi yrityslainan hakijoille, joiden palvelemiseen Finanssitaito ryhtyi erikoistumaan vuoden 2013 paikkeilla.

Vuoteen 2020 mennessä Finanssitaidon ydintiimi oli kasvanut 7 hengen suuruiseksi. Kokeneiden asiantuntijoidemme luotsaamien hankkeiden puitteissa oli järjestynyt yli 200 miljoonan euron edestä rahoitusta yli 90% onnistumisasteella.  Olimme avustaneet asiakkaitamme satojen hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Rahoitusinstrumenttivalikoima oli laajentunut käsittämään lainarahoituksen ohella useimmat vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen instrumentit ja aktiivisten rahoittajakumppaneiden määrä oli useita kymmeniä. Joukkorahoitusvälittäjien ollessa edelleen merkittävässä roolissa, niiden rinnalla mm. pankeilla, factoringrahoittajilla ja vakuutusyhtiöillä oli kasvava rooli rahoitustarpeiden ratkaisemisessa.

Samoihin aikoihin alkoi hahmottua, että asiakasyrityksemme ja heidän hankkeidensa kokoluokat olivat selkeässä kasvussa. Erityisesti rakennussektorin yritykset suurine rahoitustarpeineen edustivat yhä suurempaa osuutta toiminnastamme. Päätimmekin tästä syystä ryhtyä kehittämään entisestään rakennussektorille suunnattua osaamistamme ja palveluitamme. Rakennushankkeen rahoitus + RS-lupa -palvelu, joka lanseerattiin 2021 oli ensimmäinen erityisesti rakentajille ja rakennuttajille suunnattu tuotteistettu palvelumme.

Rahoituksen järjestämiseen tähtäävissä toimeksiannoissamme olemme oppineet, että rahoituksen järjestämisen kannalta tärkein kriteeri on, että hanke on suunniteltu hyvin ja kannattavaksi, jolloin rahoittajat voivat luottaa lainojen takaisinmaksuun korkoineen. Tämän ymmärtävät myös  yhä useammat asiakkaamme - Varsinkin rakentajille ja rakennuttajille suunnatuista toimeksiannoistamme valtaosa alkavatkin nykyään hankkeen suunnitteluvaiheesta.

Voidaan siis todeta, että palveluidemme fokus on muuttumassa, kuten myös päätehtävämme: Vaikka rahoituksen järjestäminen on edelleen merkittävä osa tehtäväkokonaisuudestamme, neuvojamme kaivataan yhä useammin liiketoimintoimintojen ja  hankesuunnitelmien kehittämiseen liittyen.  Toisin sanoin neuvontamme fokus on siirtynyt entistä lähemmäs yritysasiakkaidemme vaurastumisen lähteelle, eli kannattavien liiketoimintojen kehittämiseen.