Tärkeää: käyttämällä Finanssitaidon kohdevirtapalveluita (kuten määritelty vastuulausekkeessa) tai käyttämällä tai jakamalla niiden kautta saatuja tietoja, hyväksyt vastuulausekkeen ehdot ja sitoudut yksiselitteisesti noudattamaan niitä. Vastuulausekkeen ehdot löydät tästä.

Kohdevirtapalvelut

​Finanssitaidon rahoitusalan yhtiöille tuottamia palveluita kutsumme Kohdevirtapalveluiksi. Suurin osa Kohdevirtapalveluista ovat rahoitusyhtiöille maksuttomia, koska Finanssitaito laskuttaa rahoitusta hakevia yrityksiä sopivan rahoituksen löytymisestä ja järjestymisestä.

 

​Kohteiden esittely (maksuton peruspalvelu)

Finanssitaito esittelee rahoittajille potentiaalisia rahoituskohteita ja avustaa rahoituskohteiden ja rahoittajien välisissä neuvotteluissa.

Palvelun tavoitteena ei ole määrä vaan laatu. Rahoittajille esitellään ainoastaan etukäteen valikoituja rahoituskohteita, jotka täyttävät rahoittajien valinta-kriteerit ja jotka voivat hyväksyä rahoittajien rahoituspalveluiden ehdot. Palvelu ei siis esittele 10 kohdetta, josta rahoittaja voisi valita 1-2, vaan ainoastaan sen verran sellaisia kohteita, että rahoittaja voisi halutessaan valita ne kaikki. Näin säästyy kaikkien osapuolten aikaa ja energiaa.

Ymmärrämme toki, että kaikkia valintakriteereitä ei pysty tarkoin etukäteen määrittelemään, koska päätökseen vaikuttavia tekijöitä on todella runsaasti, ja kysymys on aina kokonaisuudesta. Palvelumme osumatarkkuus kuitenkin kehittyy sitä nopeammin, mitä enemmän saamme rahoittajilta palautetta esittelemistämme kohteista, valintakriteereistä ja rahoituspalveluiden ehdoista. Rahoituksen hinta on harvoin rahoitusta hakevan yrityksen tärkein tai lopullinen valintakriteeri, rahoitusprosessin sujuvuus ja nopeus menevät usein sen edelle. Toki rahoituksen hinnalla on merkitystä ja vahvimmilla kohteilla on usein mahdollisuus valita rahoitusratkaisujaan myös hinnan perusteella.

Hyvien rahoituspäätösten tekeminen vie rahoittajilta aikaa ja resursseja, kun taas rahoituskohteilla on usein näitä hyvin rajallinen määrä. Rahoituskohteille on siksi tärkeää, että kohdetta esitellään samanaikaisesti usealle eri rahoittajalle. Rahoittajalla, jolla on kyky tehdä hyviä päätöksiä nopeasti ja sujuvasti, on palvelussamme merkittävä etulyöntiasema verrattuna muihin hitaampiin vaihtoehtoihin.

 

Rahoituskelpoisuusarvio (maksuton liitännäispalvelu)

​Vaikka Finanssitaidolla ei ole toimilupaa, joka mahdollistaisi rahoittajan keskeisten toimintojen, kuten luottopäätösten tai arvioinnin ulkoistamisen konsulteillemme, palveluprosessimme toimivat silti rahoitusyhtiön näkökulmasta luottopäätöksiä ja arviointeja tukevina toimintoina. Finanssitaidon ja kaikkien osapuolten intressissä on, että käytettävissä oleva aika ja energia fokusoidaan kohteisiin, joiden tilanne ja tarpeet ovat yhteensopivia rahoittajien kriteerien ja tavoitteiden kanssa. Finanssitaidon saavuttamat tulokset ovat todiste siitä, että yritysasiakkaiden sekä rahoittajien kriteerit ja tavoitteet on ymmärretty hyvin ja, että rahoitusta hakevia yrityksiä on osattu analysoida oikein.

 

​Tiedonkeruupalvelu (maksuton liitännäispalvelu)

​Kun rahoittaja on ilmaissut olevansa kiinnostunut Finanssitaidon esittelemästä yrityskohteesta, Finanssitaito voi avustaa kohteeseen liittyvien tietojen sekä aineistojen kokoamisessa.

Tyypillisesti käytämme tähän tarkoitukseen helppokäyttöisiä ja tietoturvallisia webkansiopalveluita, joista rahoittaja voi löytää ja poimia tarvitsemansa aineiston helposti omien prosessiensa mukaisesti.

 

Neuvotteluissa avustaminen (maksuton liitännäispalvelu)

Rahoitusta hakeva yrittäjä on usein hyvin kaukana rahoitustoimintaa ammatikseen harjoittavasta rahoittajaorganisaation maailmasta, eikä välttämättä ymmärrä rahoitusalaan liittyvää terminologiaa sen enempää kuin rahoittajan tavoitteita tai näkökulmia muutenkaan.

Toisin päin myös yrittäjän viestintä voi olla rahoittajan näkökulmasta vaikeaselkoista. Finanssitaidon konsulteilla on kokemusta ja ymmärrystä sekä yrittäjän että rahoittajan maailmasta, ja he pystyvät näin ollen osallistumisensa kautta merkittävästi pienentämään neuvotteluissa väärinkäsitysten ja umpikujaan ajautumisen riskiä.

 

Rahoitettavan yrityksen konsultointi (Rahoittajalle maksuton palvelu)

​Joskus rahoittajan näkökulmasta voi tulla tunne, että rahoitusta hakeva asiakas saattaisi olla rahoituskelpoinen jos joku vähän neuvoisi mitä tietoja yrityksestä pitäisi olla koossa ja miten niitä pitäisi esittää.

Rahoittajan rooliin harvoin kuitenkaan sopii astua rahoitettavan yrityksen analyytikoksi, saati konsultiksi. Näissä tilanteissa rahoittajalle voi olla järkevä vaihtoehto ohjata rahoitusta hakeva ulkopuolisen konsultin luokse ennen lopullisen rahoituspäätöksen tekemistä.

 

Syndikointi- ja verkottumispalvelut (Rahoittajalle maksuton palvelu)

Kuinka suuri osa markkinointinne tai myyntinne kohteena olevista yrityksistä pettyvät, kun ette pysty lunastamaan odotuksia, vaan joudutte antamaan kielteisen vastauksen, strategianne tai säännöistänne johtuen? Tai kuinka usein joudutte kertomaan rahoitusta hakevalle yritykselle, että pystytte tarjoamaan vain osan rahoitustarvetta vastaavasta summasta? Uskoaksemme kaikki rahoitusalan yhtiöt taistelevat näiden haasteiden kanssa: Miten markkinoida palveluaan riittävän laajasti, mutta silti välttää kielteisistä päätöksistä aiheutuvaa pettymystä ja imagohaittaa? Ja miten auttaa yritystä joka olisi sopiva asiakas mutta osa tarvittavasta rahoituksesta puuttuu.

Meillä Finanssitaidossa näemme nämä haasteet selkeästi, koska tunnemme tätä nykyä varmasti suurimman osan Suomen rahoitusalan toimijoista ja kuulemme päivittäin yrityspäättäjien pettymyksistä ja turhautumisesta. Missiomme on auttaa mahdollisimman monia eri tilanteissa olevia yrityksiä löytämään tilanteeseensa sopivan ratkaisun. Toimintamme perusidea perustuu verkottumiseen ja olemassa olevien ratkaisujen tarjoamiseen - siksi meille on toimintamme ja asemamme puolesta luontevaa auttaa rahoituspalveluita tarjoavia yrityksiä näiden haasteiden edessä.

Konkreettisesti:
• Kun teillä on harkinnassa kohde tai hanke, jota ette pysty rahoittamaan kokonaan, ja olemassa olevasta verkostostanne ei löydy kanssarahoittajia, Finanssitaito voi löytää nopeasti ja tehokkaasti tilanteeseen sopiva kanssarahoittaja sekä auttaa neuvotteluiden edistämisessä, reilujen pelisääntöjen mukaisesti.
• Kun teillä on edessä tilanne jossa markkinointinne tai myyntitoimintojenne kautta löytynyt yritys ei voi saada palvelunne kautta rahoitusta lainkaan, Finanssitaito voi auttaa kääntämään negatiivisen asiakaskokemuksen positiiviseksi, ja mahdollisuuksien mukaan myös tuoda markkinointiin tai myyntitoimintoihinne laitetut panoksenne takaisin.

 

Kohdevirtavahti -palvelu (pilotointivaiheessa maksuton palvelu)

Kohdevirtavahti on rahoittajien näkökulmasta kehitysvaiheessa oleva digitaalinen lisäpalvelu, jonka avulla rahoituspalvelua tarjoava yhtiö voi määritellä millaisia kohteita se etsii ja miten aikaisessa vaiheessa haluaa tietoa profiilin mukaisista kohteista. Kohdevahtipalvelua tarjotaan pilotointivaiheessa rajatulle kohderyhmälle, jotka haluavat osallistua testaukseen ja kehitykseen palautteenannon kautta.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, hae kehittäjäkumppaniksi lähettämällä viesti osoitteeseen kohdevirtavahti@finanssitaito.fi, tai ota yhteyttä meihin puhelimitse numeroon 041 501 5290. Voit myös ilmoittaa kiinnostuksestasi täyttämällä esim. alla oleva yhteydenottolomakkeen.

 

Markkinatilasto- ja analyysipalvelut (hinnoittelu sovitaan tapauskohtaisesti)

Luonnollisena osana tehtäväämme keräämme jatkuvasti tietoa suurista yritysmääristä, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita rahoitusta tarjoaville yrityksille. Haastattelemme päivittäin kymmeniä yrityspäättäjiä puhelimitse ja tapaamisissa. Mediaseurannan työkalujen avulla keräämme tietoa yritysten alkavista hankkeista jne. Julkisista rekistereistä keräämme tietoa ja tilastoa yritysten ja toimialojen taloushistoriasta ja luottoluokituksista.

Suullinen kommunikointi yrityspäättäjien kanssa tuottaa parhaiten tietoa yritysten rahoitukseen liittyvistä tarpeista ja suunnitelmista. Rahoituspalvelua tarjoava yhtiö, joka haluaa olla askeleen edellä kilpailijoitaan tietää mitä asiakkaat tarvitsevat ja mitä he etsivät tänään ja huomenna, sekä mitä palveluita markkinoilta puuttuu.

Finanssitaito voi auttaa keräämään markkinoilta vastauksia näihin kysymyksiin, kustannustehokkaasti osana normaalia toimintaamme.

 

Miten voimme palvella?

Täyttäkää alla oleva yhteydenottolomakkeemme niin rahoituskonsulttimme ottavat teihin yhteyttä ja voitte kysyä lisää palveluistamme. 

[formidable id=3]