Lainanhakupalvelu

Finanssitaidolla on useita lainarahoitukseen liittyviä palveluita. Yleisesti voidaan todeta että Lainarahoitus soveltuu parhaiten yrityksille, joilla on vakiintunut toiminta ja vähintään maltillinen kannattavuus sekä valmius maksaa kohtuullista korkoa. Finanssitaidon palveluiden puitteissa voidaan hakea yrityslainoja ilman toimiala- tai paikkakuntarajoituksia. Haettavat rahasummat voivat olla 50 000 – 10 milj. euroa. Yrityslainaa voi hakea periaatteessa mihin tahansa tarkoitukseen - Yleisimmin yrityslainaa haetaan käyttöpääomaksi, kasvuun ja laajenemiseen, työntekijän palkkaamiseen tai investointeihin.
Finanssitaidon palveluiden puitteissa järjestetty lainarahoitus voi olla vakuudellista tai vakuudetonta. Mitä suurempi summa, ja mitä suurempi riski, sitä tavallisempaa on että rahoittaja haluaa lainan vakuudeksi vähintään henkilötakauksia, jolloin yrittäjä tai yrityksen pääomistajat takaavat lainan tai osan siitä henkilökohtaisella omaisuudellaan.
Suomen rahoitusmarkkinoilta löytyvien yrityslainojen rahoitusehdoissa on valtavia eroja. Kaikilta rahoittajilta löytyy paitsi omat valintakriteerinsä myös omat rahoitusehtonsa. Näitä ei kerrota laajalti julkisuuteen osin siksi, että valintaprosessi on osa strategiaa, joka halutaan pitää salassa kilpailijoilta. Tämän vuoksi yrittäjien on käytännössä mahdotonta vertailla eri vaihtoehtoja. Finanssitaidolla on kuitenkin asemansa ja asiantuntijoidensa kokemuksen ansiosta ainutlaatuinen ja ajankohtainen ja tieto tarjolla olevista rahoitusehdoista. Puolueettomana toimijana voimme myös aina vapaasti keskittyä asiakkaan kannalta sopivimman rahoitusratkaisun löytämiseen.

Lainarahoituksen ehdot voidaan karkeasti jakaa seuraavaan kolmeen tekijään:
• Summa: Finanssitaidon palveluiden puitteissa haettavat yrityslainat voivat olla kokoluokaltaan 50 000 – 10 000 000 euron suuruisia
• Korko: Yrityksen tilanteesta ja soveltuvista rahoittajista riippuen 1-25%;
• Laina-aika: Tilanteesta, tarpeista ja rahoittajasta riippuen 3–60 kk

Lainarahoituksen hakemiseen Finanssitaidolla on tarjota tuotteistettuja palveluita. Seuraavassa on ote kolmen suositun lainanhakupalvelun kuvauksesta.

 

Finanssitaito Lainanhakupalvelu 31.K.3                                                                                     

Palvelu soveltuu tilanteisiin, joissa haetaan lainarahoitusta tai muuta vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoituksen kohteena olevalla yrityksellä on oltava vähintään maltillinen kannattavuus sekä valmius maksaa kohtuullista korkoa. Lainarahoitus voi olla vakuudellista tai vakuudetonta, riippuen asiakasyrityksen tilanteesta ja tavoitteista.

Yrityksen kannattavuusnäkymien ohella mahdollisten vakuuksien arvo ja likvidisyys vaikuttavat korkotasoon ja myönteisen lainapäätöksen todennäköisyyteen. Selkeästi määritelty rahoitustarve ja tavoitteet sekä tarvittavat dokumentit (ks. alla) mahdollistavat nopean etenemisen kohti myönteistä rahoituspäätöstä.

Finanssitaito kokoaa rahoituskohteen tiedot ja esittää kohteen parhaaksi katsomalleen rahoituskanavalle alustavaa rahoituspäätöstä varten, huomioiden asiakasyrityksen tilanne ja tavoitteet. Finanssitaito myös avustaa soveltuvin osin rahoitusneuvotteluissa rahoituksenhakuprosessissa.

 

Palvelun toteutukseen tarvittavat tiedot:

1. Tietoa yrityksestä ja yrittäjästä sekä mihin tarkoitukseen rahoitusta haetaan
2. Tietoa muista lainoista ja vastuista sekä mahdollisista muista rahoitusneuvotteluista
3. Viimeisin vahvistettu ja allekirjoitettu tilinpäätös
4. Viimeisen 6kk kirjanpitoajo
5. Hallituksen kokouksen pöytäkirja, jossa päätetään lainan ottamisesta
6. Tietoa mahdollisista vakuuksista ja takaajista
7. Rahoituskanavakohtaiset lisätiedot

 

Palveluprosessin vaiheet:

1. Finanssitaito kokoaa aineiston alustavaa rahoituspäätöstä varten (ks. yllä).
2. Finanssitaito esittää rahoitusprojektin rahoituskanavalle.
3. Finanssitaito esittää alustavan rahoituspäätöksen asiakkaalle.
4. Kielteisessä päätöksessä Finanssitaito analysoi ja raportoi asiakkaalle päätökseen johtaneet seikat, sekä esittää mahdollisuuksien mukaan muita ratkaisuvaihtoehtoja.
5. Myönteisessä päätöksessä Finanssitaito avustaa soveltuvin osin rahoituksenhakuprosessin loppuun saattamisessa.

 

 

Finanssitaito Lainanhakupalvelu Plus 40.K.1                                                                            

Palvelu soveltuu tilanteisiin, joissa haetaan kohdeyritykselle ensisijaisesti lainarahoitusta, joko vieraan tai oman pääoman ehtoisena. Kohdeyrityksen tilanteesta ja tavoitteista riippuen voidaan hakea yhtä lailla pankkien, vakuutusyhtiöiden kuin vaihtoehtoistenkin rahoituskanavien tarjoamaa rahoitusta. Lainarahoituksen ohella myös muita rahoitusmuotoja kuten leasing- factoring- tai myyntilaskurahoitusta voidaan kartoittaa ja hakea, kohdeyrityksen tilanteesta ja tavoitteista riippuen.
Lainarahoitusta saadakseen yrityksellä on oltava vähintään maltillinen kannattavuus sekä valmius maksaa kohtuullista korkoa. Lainarahoitus voi olla vakuudellista tai vakuudetonta, riippuen asiakasyrityksen tilanteesta ja tavoitteista. Yrityksen kannattavuusnäkymien ohella mahdollisten vakuuksien arvo ja likvidisyys vaikuttavat korkotasoon ja myönteisen lainapäätöksen todennäköisyyteen. Selkeästi määritelty rahoitustarve ja tavoitteet sekä tarvittavat dokumentit (ks. alla) mahdollistavat nopean etenemisen kohti myönteistä rahoituspäätöstä.

Finanssitaito kokoaa rahoituskohteen tiedot ja esittää kohteen parhaaksi katsomalleen rahoituskanavalle alustavaa rahoituspäätöstä varten, huomioiden asiakasyrityksen tilanne ja tavoitteet. Finanssitaito myös avustaa soveltuvin osin rahoitusneuvotteluissa rahoituksenhakuprosessissa.

 

Palvelun toteutukseen tarvittavat tiedot:

1. Tietoa yrityksestä ja yrittäjästä sekä mihin tarkoitukseen rahoitusta haetaan
2. Tietoa muista lainoista ja vastuista sekä mahdollisista muista rahoitusneuvotteluista
3. Viimeisin vahvistettu ja allekirjoitettu tilinpäätös
4. Viimeisen 6kk kirjanpitoajo
5. Hallituksen kokouksen pöytäkirja, jossa päätetään lainan ottamisesta
6. Tietoa mahdollisista vakuuksista ja takaajista
7. Rahoituskanavakohtaiset lisätiedot

 

Palveluprosessin vaiheet:

1. Finanssitaito kokoaa aineiston alustavaa rahoituspäätöstä varten (ks. yllä).
2. Finanssitaito esittää rahoitusprojektin soveltuville rahoituskanaville.
3. Finanssitaito välittää rahoitustarjoukset tai alustavat rahoituspäätökset asiakkaalle.
4. Kielteisessä tapauksessa Finanssitaito analysoi ja raportoi asiakkaalle päätökseen johtaneet seikat, sekä esittää mahdollisuuksien mukaan muita ratkaisuvaihtoehtoja.
5. Myönteisessä päätöksessä Finanssitaito avustaa soveltuvin osin rahoituksenhakuprosessin loppuun saattamisessa.

 

Finanssitaito Pankkilainahaku Plus 35.K.4                                                                               

Palvelu soveltuu tilanteisiin, joissa kohdeyritys täyttää pankkilainarahoituksen kriteerit ja tavoitteena on optimoida yrityksen lainarahoitusta osin tai kokonaan pankkilainoja hyödyntäen. Tavoitteena voi olla pankkilainan hakeminen puhtaalta pöydältä tai nykyisten pankkilainojen uudelleenjärjestäminen, konvertoiminen tai kasvattaminen. Palvelun puitteissa pyritään helpottamaan lainanhakuprosessia, parantamaan kohdeyrityksen rahoitustilannetta sekä mahdollisuuksien mukaan varmistamaan, että yrityksellä on vaihtoehtoja mistä valita. Palvelun puitteissa voidaan asiakkaan halutessa hakea lainaa usealta eri pankilta ja tarvittaessa myös pankkisektorin ulkopuolisista lähteistä. Näin asiakas säästää aikaa ja varmistaa että hyvät hankkeet eivät jää toteutumatta rahoituksen puutteellisuuden tai viivästymisen johdosta.

Pankkilaina on tukirahoituksen jälkeen yleensä koroltaan edullisin tarjolla oleva rahoitus mutta toisaalta se edellyttää tyypillisesti merkittävien reaalivakuuksien sitomisen. Eri pankeilla voi olla jossain määrin eriävät käytännöt mm vakuuksien arvostamisen suhteen sekä asiakaskohtaisiin limiitteihin liittyen ym. Pankkisektorin ulkopuolelta voi usein löytyä hyviä vaihtoehtoja tai täydentäviä tarjoajia, joissa korkotaso on yleensä korkeampi mutta vakuusvaatimukset toisaalta lievemmät. Pankkia lähestyttäessä mahdollinen indikaatio siitä, että tarvittaessa osa rahoituksesta on saatavissa yksityissektorin rahoittajilta, voi vaikuttaa myönteisesti myös pankin lainapäätösprosessiin. Yleistä on toki kaikille lainarahoittajille, että rahoituksen kohteella on oltava vähintään maltillinen kannattavuus sekä valmius maksaa kohtuullista korkoa.

Finanssitaito kokoaa rahoituskohteen tiedot ja selvittää tarvittaessa ensin kohteen houkuttelevuutta pankkisektorin ulkopuolisten rahoittajien keskuudessa. Sen jälkeen Finanssitaito lähestyy pankkeja sekä tarvittaessa Finnveraa ja muita tahoja asiakkaan kanssa, erikseen tarkennettavan tarjouspyyntösuunnitelman mukaisesti. Finanssitaito kokoaa vastaanotetut tarjoukset asiakkaalle ja tekee niistä yhteenvedon sekä neuvoo asiakasta jatkon suhteen. Finanssitaito myös avustaa soveltuvin osin rahoitusneuvotteluissa.

Selkeästi määritelty rahoitustarve ja tavoitteet sekä tarvittavat dokumentit (ks. alla) mahdollistavat nopean etenemisen kohti optimaalista tilannetta.

 

Palvelun toteutukseen tarvittavat tiedot:

1. Tietoa yrityksestä ja yrittäjistä sekä kuvaus siitä mihin rahoitusta haetaan
2. Viimeisin vahvistettu ja allekirjoitettu tilinpäätös sekä viimeisen 6kk kirjanpitoajo
3. Valtakirja jolla valtuutetaan Finanssitaitoa pyytämään kohdeyritykselle lainatarjouksia
4. Selvitys yrityksen muista lainoista ja vastuista sekä mahdollisista muista rahoitusneuvotteluista
5. Tietoa vapaana olevista vakuuksista ja takaajista
6. Soveltuvin osin yrityksen olemassa olevien yhteyshenkilöiden yhteystiedot pankkeihin ja mahdollisesti Finnveraan

 

Palveluprosessin vaiheet:

1. Finanssitaito kokoaa aineiston (ks. yllä) tarjouspyyntöjä sekä esiselvitystä varten.
2. Finanssitaito selvittää kohdeyrityksen tilannetta ja esittää kohdetta tarvittaessa vaihtoehtoisille rahoituskanaville, arvioidakseen mahdollisuuksia saada osan rahoituksesta muualta kuin pankeista
3. Esiselvityksen lopputuloksen perusteella sovitaan etenemisestä seuraavaan vaiheeseen
4. Finanssitaito lähestyy pankkeja sekä tarvittaessa Finnveraa asiakkaan kanssa, erikseen tarkennettavan tarjouspyyntösuunnitelman mukaisesti
5. Finanssitaito kokoaa vastaanotetut tarjoukset asiakkaalle ja tekee niistä yhteenvedon sekä neuvoo asiakasta jatkon suhteen
6. Finanssitaito voi avustaa asiakasta soveltuvin osin rahoitusneuvotteluissa.
7. Finanssitaito analysoi ja raportoi asiakkaalle mahdollisesti saadut kielteiset päätökset mahdollisine perusteluineen, sekä esittää mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia etenemismalleja.

 

 

Kiinnostaako Finanssitaidon lainanhakupalvelu?

Täyttäkää alla oleva yhteydenottolomakkeemme niin rahoituskonsulttimme ottavat teihin yhteyttä ja voitte kysyä lisää palveluistamme. 

Tuotelomake
Mistä olet kiinnostunut?