Mid-Market Bond

 

Finanssitaito Mid-Market Bond 5-50M                                                     

Finanssitaito Mid-Market Bond 5-50M -palvelu sopii tilanteisiin, joissa rahoitustarve on 5 - 50 miljoonaa euroa, kohdeyrityksen liiketoiminta on kannattava ja velkaisuusaste sekä omavaraisuusaste riittävän hyvällä tasolla. Kannattavuusvaatimusta voi keventää mahdollisten vakuuksien olemassaolo ja lopputuloksena voi tarvittaessa myös olla ratkaisukokonaisuus tai n.s. hybridi joka sisältää lainan lisäksi oman pääoman ehtoisia tai muita rahoitus- tai takauselementtejä. Tavoitteena on 1-10 vuotisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku (emissio), joka mahdollistaa rahoitusasiakkaan siirtymisen lainarahoituksesta joustavamman ja ennakoitavamman joukkovelkakirjamarkkinarahoituksen piiriin. Palvelu soveltuu myös yrityksille, joilla on aiempia kokemuksia JVK-emissioista ja haluavat vahvistaa asemaansa keskisuurten yritysten joukkovelkakirjalainamarkkinoilla jatkoemissioiden kautta.

Finanssitaidon tehtävänä on kartoittaa rahoitettavaa kohdetta, auttaa asiakasta oleellisten tietojen keräämisessä ja yritysesittelyn laadinnassa. Oleellinen osa palvelua on myös yhteyden avaaminen soveltuvaan ja yhteistyöhaluiseen joukkovelkakirjalainaemission toteuttajaan sekä avustaminen neuvotteluiden ja yhteistyön alkuun saattamisessa. Näin parannetaan rahoitusasiakkaan edellytyksiä saavuttaa toimintansa kannalta mahdollisimman hyvät emission liikkeeseenlaskuehdot, nopeutetaan asiakkaan markkinoille pääsyä ja minimoidaan samalla mahdollisten epäonnistuneiden neuvotteluiden tai peruuntuneiden liikkeellelaskujen aiheuttamaa maineriskiä.

Finanssitaito voi soveltuvin osin myös konsultoida asiakasta ja liikkeeseenlaskun toteuttajaa rahoitusesitteiden ja asiakkaan tarpeisiin optimoitujen lainaehtojen laatimisessa. Tavoitteena on rahoituksen saajan ja valitun toteuttajan mahdollisimman sujuva yhteistyö sekä joukkovelkakirjalainaemission ja mahdollisten muiden ratkaisujen onnistuminen.

Palvelu on ajankohtainen pankkilähteisen yritysrahoituksen saatavuuden vaikeutuessa edelleen pankkien vakavaraisuussäännösten kiristymisen johdosta. Rahoitettavat yhtiöt etsivät uusia kanavia ja velkakirjasijoittajat hakevat parempituottoisia yrityslainakohteita suuryrityslainakentän ulkopuolelta.

Vaihe 1

- Tietojen koonti

- Tilannearvio

- Yritysesittelyn laadinta

- Kohdekuvauksen laadinta tarvittaessa

- Finanssitaito kerää asiakkaalta tietoa rahoituksen kohteena olevasta yrityksestä ja/tai hankkeesta;

- Finanssitaito auttaa asiakasta tilanteen ja hankkeiden arvioinnissa rahoituksen näkökulmasta sekä yritysesittelyn laadinnassa

- Finanssitaito auttaa asiakasta tarvittaessa kohdekuvauksen laadinnassa

Vaihe 2

- Soveltuvien emission toteuttajien kartoittaminen

- Muiden rahoitusratkaisujen arvioiminen sovelletusti

- Asiakkaan avustaminen neuvotteluissa

- Finanssitaito kartoittaa mahdollisten emissiontoteuttajien kiinnostusta ja arvioi niiden soveltuvuutta asiakkaalle

- Finanssitaito neuvoo asiakasta mahdollisten muiden täydentävien tai vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen arvioinnissa

- Asiakas päättää ja vastaa itse etenemisessä emission toteuttajan ja/tai muiden rahoituspalveluiden tarjoajien kanssa, Finanssitaito avustaa neuvotteluissa.

Vaihe 3

- Rahoitusesitteen ja lainaehtojen laatiminen yhteistyössä emission toteuttajan kanssa

- Ajoituksesta sopiminen

- Asiakas tilaa itse soveltuvat palvelut emissionjärjestäjältä, Finanssitaito avustaa tarvelähtöisesti vallitsevien sääntöjen puitteissa.

- Emission toteuttaja laatii lainmukaiset lainaehdot ja esitteet, Finanssitaito avustaa tarvelähtöisesti soveltuvin osin

Vaihe 4

- Lainaemission toteutus emission toteuttajan ohjauksessa

- Emission toteuttaja julkaisee joukkovelkakirjalainan ehdot

- Yritykselle tuloutuu rahoitusta jvk-lainan myynnin edetessä.

 

Kiinnostaako Finanssitaidon Mid-Market Bond -palvelu?

Täyttäkää allaoleva yhteydenottolomakkeemme niin rahoituskonsulttimme ottavat teihin yhteyttä ja voitte kysyä lisää palvelustamme. 

[formidable id=6]