Rakennushankkeen rahoitus + RS lupa

Toimintamme alusta alkaen rakennusalan yhtiöt ovat merkittävin osa asiakaskunnastamme. Finanssitaidon tiimissä on vahvaa rakennusalan tuntemusta, jonka johdosta asiantuntijoillamme on laajat verkostot niin alan toimijoiden kuin rakennusalaan erikoistuneiden rahoittajienkin suuntaan. Tältä pohjalta Finanssitaito pystyy tarjoamaan monipuolisesti rakennusalan yrityksille ja heidän hankkeilleen räätälöityjä rahoitusratkaisuja sekä rahoitukseen liittyviä palveluita.

Finanssitaito Rakennushankkeen rahoitus + RS lupa -palvelu soveltuu rakennusliikkeille ja rakennuttajille, jotka haluavat varmistaa rakennushankkeensa rahoituksen riittävyyden ja samalla mahdollistaa rahoituksen optimaalisen kustannustehokkuuden. Rahoitus voidaan toteuttaa RS-myynnistä tai rahoittajilta saatavalla rahoituksella, tai näiden yhdistelmällä.

Palvelun tavoitteena on varmistaa kokonaisrahoitus joustavalla lainarahoituksella ja RS-sääntöjen mukaisella ennakkomyynnillä. Rakennushankkeen rahoituksen aikataulua ja painopisteen jakautumista lainan ja ennakkomyynnin välillä voidaan suunnitella joustavaksi erilaisiin ennusteisiin perustuen ja muutoksiin varautuen. Rahoitus on mahdollista nostaa useassa erässä rakentamisen ja myynnin edetessä, mikä parantaa rahoituksen kustannustehokkuutta.
Asiakasyrityksen taustan ja osaamisen ohella itse rakennushankkeen arvo ja kannattavuusennusteet ovat tärkeimpiä perusedellytyksiä hankerahoituksen onnistumisen kannalta. Finanssitaidon asiantuntijat arvioivat hankkeen onnistumisen edellytyksiä näistä näkökulmista ennen toimeksiannon tarjoamista.

 

Palvelun sisältö:

1. Finanssitaito esittelee asiakkaalle RS-prosessin ja mitä edellytetään, jotta voidaan saada viranomaislupa asiakkaan RS-myynnille (aikataulut, taloussuunnitelma ym. tarvittavat dokumentit).
2. Finanssitaito kokoaa tarvittavat tiedot asiakasyrityksestä sekä tämän hankkeesta ja antaa ehdotuksensa lainarahoituksesta (rahoituslaskelma) sekä arvionsa RS-myynnin soveltuvuudesta hankkeeseen.
3. Asiakas ilmoittaa Finanssitaidolle, haluaako hakea hankkeelleen RS-luvan, ja mikä on siinä tapauksessa budjetoitu, haettava lainamäärä (mikäli tämä poikkeaa Finanssitaidon ehdottamasta rahoituslaskelmasta).
4. Finanssitaito avustaa asiakasta sovelletusti RS-luvan hakemisessa ja/tai lainarahoituksen hakemisessa soveltuvilta rahoituskanavilta.
5. Finanssitaito esittelee rahoituskanavilta saadut tarjoukset ja avustaa tarpeen mukaan rahoitusneuvotteluissa myönteisen rahoituspäätöksen ja rahoitussopimuksen syntymiseen asti.
6. Finanssitaito avustaa asiakasta RS-luvan hallinnoinnissa sekä lainan nostoihin liittyvissä toimissa.
7. Mikäli hankkeen edetessä ilmenee tarvetta budjetoidun lainatarpeen (ks kohta 3) ylittävälle lisärahoitukselle, Finanssitaito avustaa rahoituksen hakemisessa ja neuvotteluissa rahoittajien kanssa.

 

 

Kiinnostaako Finanssitaidon Rakennushankkeen rahoituspalvelu?

Täyttäkää alla oleva yhteydenottolomakkeemme niin rahoituskonsulttimme ottavat teihin yhteyttä ja voitte kysyä lisää palveluistamme. 

[formidable id=6]