• Rakennusliike hakee hankkeen loppuunsaattamiseen n. 800 000 euroa
  • Panimoyhtiö hakee n. 1,5 milj. rahoitusta ulkomaisen panimon ostoon
  • Rakennusliike hakee tonttirahoituksen uudelleen järjestämiseksi n. 1 milj, euroa
  • Yrityskaupan rahoitusjärjestely (n. 7milj.) etenee lupaavasti: kaupan rahoitus on valmiina, pankkikumppanin valinta jäljellä.
  • Eurooppalainen joukkorahoitusyhtiö keräsi rakentamisen hankeyhtiölle n. 2 milj. euroa