Finanssitaito Oy

Finanssitaito Oy on vuonna 2010 perustettu suomalainen konsulttiyhtiö, jonka organisaatio ja asiantuntijaverkosto koostuvat rahoitusalan osaajista, kokeneista yrittäjistä ja yrittäjäkokemuksen omaavista liiketoimintaosaajista.

Menestyksemme tärkein tekijä on sekä yritysten että rahoittajien näkökulmien ja tavoitteiden syvällinen ymmärtäminen.

Ensisijainen missiomme on auttaa yrityksiä löytämään tilanteeseensa sopivia rahoittajia ja rahoitusratkaisuja. Tämän yhteydessä avautuu jatkuvasti myös rahoittajille kiinnostavia mahdollisuuksia listaamattomien sijoitus- ja rahoituskohteiden löytämiseen.

Rahoittajien etsinnässä ja valinnassa keskitymme ammattimaisesti toimiviin finanssialan tahoihin, joille yritysten rahoittaminen on jokapäiväistä toimintaa. Rahoitusta hakevan yrityksen edun mukaista on että rahoituspäätökset syntyvät nopeasti ja luotettavasti. Finanssitaidon rahoituskonsulttien laajat yhteydet ja luottamukselliset suhteet alan toimijoihin on tärkein perusta onnistuneen rahoitusratkaisun löytymiselle.

Finanssitaidon organisaatio ja kumppaniverkosto koostuu paitsi rahoitusalan osaajista, kokeneista yrittäjistä ja yrittäjäkokemuksen omaavista liiketoimintaosaajista. Menestyksemme tärkein selittäjä ovat ymmärrys sekä yritysten että rahoittajien näkökulmista ja tavoitteista.

Lue lisää saavutuksistamme sivulta toteutuneet rahoitukset.

 

Organisaatio

Finanssitaidon organisaatio koostuu pienen palkkaorganisaation ohella tarkoin valikoituneesta asiantuntija-kumppaniverkostosta. Verkostomaisen toimintamallin suurimpia etuja on, että jokaiselle asiakkaalle ja jokaiseen hankkeeseen saadaan korkean tason osaamista ilman kiinteiden kulujen kasvattamista. Asiakkaan näkökulmasta tärkein lisäarvo on, että yrityksen tarpeeseen ja tilanteeseen löytyy paras mahdollinen osaaja silloin kun apua tarvitaan.

Kokemus auttaa onnistumaan

Finanssitaidon organisaation tärkein resurssi on konsulttien kokemus ja ymmärrys sekä rahoitusalasta että yritystoiminnasta. Rahoitushankkeissa yrittäjän ja rahoittajan tavoitteet voivat helposti kaatua rahoitusalan terminologian ja käsitteiden määrään ja siihen että yrittäjä ja rahoittaja eivät yksinkertaisesti ymmärrä toisiaan. Oleellinen osa Finanssitaidon roolista onkin toimia ”tulkkina”, varmistaen että rahoitushankkeet eivät kaadu terminologiasta johtuviin väärinkäsityksiin tai haasteisiin.

Kokemus auttaa myös näkemään rahoitettavan yrityksen mahdollisuudet ja haasteet kirkkaammin. Liiketoiminnan mahdollisuuksien ja haasteiden näkeminen ovat mielestämme tärkeimpiä kykyjä yrityksen talouden ja rahoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tausta

Perustaessaan Finanssitaito Oy:n, Björn Masalin oli toiminut sijoitusalalla noin 15 vuotta auttaen yrityksiä ja yksityishenkilöitä sijoituskohteiden ja sijoituspalveluiden valinnassa ja hankinnassa. Hän oli menestyksellä yhdistänyt satoja sijoittajia ja rahoittajia laajasti erityyppisiin kohteisiin ja osallistunut aktiivisesti myös uusien kohteiden kehittämiseen. Suuri osa Masalinin asiakkaista olivat menestyneitä yrittäjiä, jotka etsivät turvallisia tuottavia kohteita rahoilleen.

Useissa eri yhteyksissä Masalin oli havainnut markkinoilla olevan tarvetta rahoituskonsultoinnille: "Rahoitusta kaipaavien yritysten näkökulmasta sopivien rahoittajien löytäminen ja rahoituksen hakeminen oli suuri haaste johon yrityksissä kaivattiin apua', - Näin Masalin kuvaa Finanssitaito Oy:n perustamisen motiiveja, ja jatkaa: 'Huomasin myös monesti että yritystoiminnan kautta menestyneet yrittäjät olisivat halunneet sijoittaa kertynyttä varallisuuttaan kotimaisiin yrityksiin tai projekteihin, eikä pelkästään suuriin kansainvälisiin pörssiosakerahastoihin tai vaikeasti ymmärrettäviin struktuureihin joita alan toimijat tyypillisimmin tarjosivat. Näin tässä jotain sellaista vahvaa tarvetta ja positiivista potentiaalia, jota päätin ryhtyä muotoilemaan kohti konkreettista liiketoimintaa uuden yhtiön, Finanssitaito Oy:n puitteissa.