Saavutuksia

Finanssitaito on keskittynyt ensisijaisesti rahoitukseen liittyvään konsultointiin vuodesta 2013. Vuoden 2017 loppuun mennessä, eli noin viidessä vuodessa, olemme järjestäneet suomalaisille yrityksille rahoitusta yhteensä noin 70 milj. euron arvosta.

Rahoitus on jakautunut yli sadalle erikokoiselle, eri toimialoilla toimivalle yritykselle noin kahdensadan hankkeen puitteissa. Vuoden 2017 loppuun mennessä päättyneissä hankkeissa rahoitusten koko on vaihdellut muutamasta kymmenestä tuhannesta eurosta aina kymmeneen miljoonaan euroon.

Toimintamme on vahvassa kasvussa lähes kaikilla mittareilla laskettuna. Mainitusta n. 70 milj. euron rahoitusvolyymistä n. 30 milj. euroa tuloutettiin vuoden 2017 aikana (vrt. n 15 milj. euroa 2016) ja vuoden 2018 alussa käynnissä olevien hankkeiden tavoitevolyymi on yhteensä noin 135 milj. euroa. Toimintamme alusta alkaen kasvun taustalla ollut vaihtoehtoisten rahoitus-kanavien kapasiteetin lisääntyminen, yhdistettynä perinteisen pankkilaina-rahoituksen ehtojen tiukkenemiseen, muutoin kasvavassa taloustilanteessa. Tulevina vuosina uskomme kasvun jatkuvan muun muassa suuremman kokoluokan (5-50 milj. euroa) joukkovelkakirjalainoihin tähtäävien hankkeiden kautta.

Toimintamme alkuvuosina asiakashankkeidemme tavoitteena on pääosin ollut lainarahoituksen järjestäminen, vaikkakin työmme on mahdollistanut asiakkaillemme usein myös muiden rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisen. Asiakkaidemme pyynnöstä olemme vuoden 2017 aikana laajentaneet palveluvalikoimaamme myös oman pääoman ehtoisen rahoituksen puolella. Uskomme että palveluvalikoiman laajentaminen tulee kasvattamaan kokonaisvolyymiä sekä suoraan että välillisesti.

Olemme ylpeitä palvelumme korkeasta laadusta, josta näyttönä on asiakassuhteittemme jatkuvuus: Joka kolmas yritysasiakkaistamme on hakenut ja saanut lisärahoitusta tai uusinut lainansa palvelumme puitteissa. Yli puolet järjestämästämme rahoituksesta onkin haettu ja saatu hankkeissa, joiden toimeksiantajana on ollut ns. vanha asiakas.

Toinen palvelumme vahvaa laatua kuvaava mittari on onnistumis-prosenttimme, joka kertoo miten suuri osuus maksullisista toimeksiannoista johtaa myönteiseen rahoituspäätökseen. Onnistumisprosentti kertoo miten suurella todennäköisyydellä rahoitushankkeemme onnistuvat. Vuoden 2017 aikana päättyneiden toimeksiantojemme onnistumisprosentti oli 93,9%*.

*Laskennassa on huomioitu Finanssitaito Oy:n maksullisten toimeksiantojen puitteissa toteutuneet hankkeet.

Poimintoja toteutuneista rahoituksista