Saavutuksia

Finanssitaito on keskittynyt ensisijaisesti rahoitukseen liittyvään konsultointiin vuodesta 2013. Vuoden 2019 alkuun mennessä, eli noin kuudessa vuodessa, olemme järjestäneet suomalaisille yrityksille rahoitusta yhteensä lähes 100 milj. euron arvosta.

Rahoitus on jakautunut yli 150 erikokoiselle, eri toimialoilla toimivalle yritykselle noin kahdensadan hankkeen puitteissa. Vuoden 2019 alkuun mennessä palveluidemme puitteissa järjestynyt rahoitus per asiakasyritys on vaihdellut muutamasta kymmenestä tuhannesta eurosta aina noin 20 miljoonaan euroon. Vuoden 2019 alussa suurimmat järjestettävänä olevat yrityskohtaiset rahoitukset olivat n 50 milj eur. 

Toimintamme on vahvassa kasvussa lähes kaikilla mittareilla laskettuna. Mainitusta lähes 100 milj. euron rahoitusvolyymistä n. 56,4  milj. euroa on tuloutettu alkaen 2017-2019/kevät (vrt. n 39 milj. eur vuosina 2013-2016). Vuoden 2019 alussa käynnissä olevien hankkeiden tavoitevolyymi on yhteensä noin 135 milj. euroa. Toimintamme alusta alkaen kasvun taustalla ollut vaihtoehtoisten rahoituskanavien kapasiteetin lisääntyminen, yhdistettynä perinteisen pankkilainarahoituksen ehtojen tiukkenemiseen, muutoin kasvavassa taloustilanteessa. Tulevina vuosina uskomme kasvun jatkuvan muun muassa suuremman kokoluokan (5-50 milj. euroa) joukkovelkakirjalainoihin tähtäävien hankkeiden kautta.

Toimintamme alkuvuosina asiakashankkeidemme tavoitteena on pääosin ollut lainarahoituksen järjestäminen, vaikkakin työmme on mahdollistanut asiakkaillemme usein myös muiden rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisen. 

Olemme ylpeitä palvelumme korkeasta laadusta, josta näyttönä on asiakassuhteittemme jatkuvuus: Noin puolet järjestämästämme rahoituksesta on haettu ja saatu hankkeissa, joiden toimeksiantajana on ollut ns. vanha asiakas, ja joka neljäs yritysasiakkaistamme on jo saanut lisärahoitusta tai uusinut lainansa palvelumme puitteissa.

Toinen palvelumme vahvaa laatua kuvaava mittari on onnistumisprosenttimme, joka indikoi millä todennäköisyydellä peruspalkkiomme maksaminen on johtanut asiakkaan rahoittamiseen.   Vuoden 2019 alussa (laskettuna 2014 alusta alkaen) Lainanhakupalvelumme onnistumisprosentti oli 93,7%*.

 

*Onnistumisprosentti on laskettu jakamalla rahoitusta saaneiden (onnistumispalkkiomme maksaneiden) asiakkaiden määrä peruspalkkion maksaneiden asiakkaiden määrällä. Laskennassa ei ole mukana ne asiakkaat, jotka ovat jättäneet nostamatta tarjottua rahoitusta tai joita ei ole rahoitettu siitä syystä, että ovat jättäneet toimittamatta rahoituspäätöstä varten tarvittavia tietoja.

Poimintoja toteutuneista rahoituksista