Saavutuksia

Finanssitaito on keskittynyt ensisijaisesti rahoitukseen liittyvään konsultointiin vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2020 alkuun mennessä, eli noin 7 vuodessa, olemme järjestäneet suomalaisille yrityksille rahoitusta yhteensä yli 125 milj. euron arvosta.

Rahoitus on jakautunut laajasti erikokoisille, eri toimialoilla toimiville yrityksille noin 250 hankkeen puitteissa. 

Olemme ylpeitä palvelumme korkeasta laadusta, josta näyttönä on asiakassuhteittemme jatkuvuus: Noin puolet järjestämästämme rahoituksesta on haettu ja saatu hankkeissa, joiden toimeksiantajana on ollut ns. vanha asiakas, ja joka neljäs yritysasiakkaistamme on jo saanut lisärahoitusta tai uusinut lainansa palvelumme puitteissa.

Toinen palvelumme vahvaa laatua kuvaava mittari on onnistumisprosenttimme, joka indikoi millä todennäköisyydellä peruspalkkiomme maksaminen on johtanut asiakkaan rahoittamiseen.   Vuoden 2021 alussa (laskettuna 2014 alusta alkaen) Lainanhakupalvelumme onnistumisprosentti oli 93%*.

 

*Onnistumisprosentti on laskettu jakamalla rahoitusta saaneiden (onnistumispalkkiomme maksaneiden) asiakkaiden määrä peruspalkkion maksaneiden asiakkaiden määrällä. Laskennassa ei ole mukana ne asiakkaat, jotka ovat jättäneet nostamatta tarjottua rahoitusta tai joita ei ole rahoitettu siitä syystä, että ovat jättäneet toimittamatta rahoituspäätöstä varten tarvittavia tietoja.

Poimintoja toteutuneista rahoituksista